Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – (ιζ) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, (ιθ) Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις (χωρίς χρήση ικριωμάτων), (λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018
image_print