Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – (στ) Κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθ-27 του Ν-4067/12, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια

Τετάρτη, 22 Αύγουστος 2018
image_print