Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – θ) τοποθέτηση ικριωμάτων ιθ) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018
image_print