Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΙΘ).

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018
image_print