Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΙΘ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (Θ)

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018
image_print