Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων (ιθ, θ)

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018
image_print