Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018
image_print