Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑ) (ιθ)

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018
image_print