ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1115/2018: “ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΕΡΒΟΥ 3-5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ”