Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – (ΚΒ) – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print