1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΤΙΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ