Έγκριση εξόδων φιλοξενίας του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ. κου Ε. Σώκου