Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016
image_print