Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013
image_print