Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Αύγουστο 2019