Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Μάρτιο έτους 2020