1

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022