Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. Οικονομίδη Χρήστου στην Αθήνα.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print