Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. Οικονομίδη Χρήστου στην Αθήνα.

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print