1

Έγκριση εξόδων μετακίνησης καλλιτεχνικού διευθυντή Φεστιβάλ Ταινιών μικρού μήκους Δράμας στο Βερολίνο.