Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Φεστιβάλ Δράμας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ στην Κίνα.

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016
image_print