1

Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Φεστιβάλ Δράμας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ στην Κίνα.