Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. από την Αθήνα (έδρα του) στη Δράμα.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print