Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση εξόδων μετακίνησης του προέδρου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας στην Αθήνα.

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017
image_print