Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση εξόδων μετακίνησης του πρόεδρου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας στην Αθήνα

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018
image_print