Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ ΑΜΘ για την εκπόνηση του μελετητικού έργου με τίτλο « Σενάρια πλημμυρισμού των κοιτών των ρευμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Δράμας με βάση τις μετεωρολογικές συνθήκες της πόλης»

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016
image_print