Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση για την επέκταση δικτύου φωτισμού στην κοινότητα Καλού Αγρού με την τοποθέτηση τεσσάρων (4) στύλων και έξι (6) Φ.Σ. S-17

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022
image_print