Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση για την υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου της Κοινότητας Μακρυπλαγίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022
image_print