Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση για τροποποίηση των συμβάσεων του 1ου , 2ου, 6ου και 11ου τμήματος κατά 10.000,00 €, 8.000,00 €, 4.000,00 € και 3.000,00 € αντίστοιχα που συνάφθηκαν μετά την διεξαγωγή διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισμού 190.000,00 € για τμήματα των ετών 2021 και 2022 με ΚΑ 20.6263

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022
image_print