Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη των πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων)

Δευτέρα, 14 Σεπ 2020
image_print