Έγκριση υπογραφής της «Ένταξης Χρηματοδότησης» του έργου με τίτλο “City Changer Cargo Bike” του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»