1

Έγκριση υποβολής αιτήματος για δωρεάν κατά χρήση παραχώρησης οικοπέδου με αριθμό 281 του Ο.Τ.39, οριστικής Διανομής 1966 Συνοικισμού – Κοινότητας Καλού Αγρού