1

Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης πλήρης κυριότητας οικοπέδου της Τοπικής Κοινότητας Ξηροποτάμου από την Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής