Οικονομική Επιτροπή

ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ”» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5031729»

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
image_print