1

Έγκριση υποβολής πρότασης από τον Δήμο Δράμας, με τίτλο «Οικονομία της Αλληλεγγύης (Solidarity Economy)», στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013