Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 739.752,38 €, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022
image_print