Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022»

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
image_print