Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.-Η.Ο.)’’ του χρη-ματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020».

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
image_print