Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020»

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020
image_print