Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2021-2027 για ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023
image_print