Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση υποβολής πρότασης για τη δράση με τίτλο «Εγκατάσταση Φ/Β σταθμών ισχύος 9,87 KW στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων» στην 12/2012/Δ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
image_print