Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο « Υποδομές ενίσχυσης της προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑμεΑ (Τυφλών)» στην 51η πρόσκληση της περιφέρειας ΑΜΘ»