Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022
image_print