1

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση «Μηχανουργείο & συνεργείο επισκευής συνήθων και βαρέων οχημάτων» της εταιρείας HERMES MARBLES IKE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., στο με αρ.3/71 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ξηροποτάμου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΜΜ. – ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ