Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση οικία εντός του με αρ. 1445 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αμπελοκήπων Δράμας αρχικής διανομής 1938-39, ιδιοκτησίας Λαζαρίδη Χριστόφορου, επί αγροτικής οδού

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print