Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση οικία εντός του με αρ. 354 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αμπελοκήπων Δράμας οριστικής διανομής, ιδιοκτησίας Γιαννόπουλου Αθανάσιου, επί αγροτικής οδού

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print