Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία στο με αρ. 753Α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αρκαδικού, με εμβαδόν 10.000,00 τ.μ., επί αγροτικής οδού.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print