Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία της κας Κοσκερίδου Νικολέτας, εντός διαιρετού τμήματος του με αρ. 237γ αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Χωριστής, επί Δημοτικής οδού

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print