Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία του κ. Μήτρου Χρήστου, εντός του με αρ. 1034 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου, επί Δημοτικής οδού»

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print