Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ» ιδιοκτησίας κ. Κούνιου Νίκου – Μάριου, στο αγροτεμάχιο 112 έκτασης 7097 τ.μ. του αγροκτήματος Χωριστής

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
image_print